საქართველოს ქალაქები, სადაც ხდება მისი მიწოდება Brilliance SF